Nyhet!
Du kan nå registrere deg for å få tilgang til autobud, samt forenkling og loggføring av dine bud.
Ny bruker? logg inn!

   

Drive-in:

Våre oppdragsgivere er:

La bilen bli til kontanter!
Bli kvitt bilen raskt og enkelt.

E-post: salg@crifo.as
Telefon: 72 88 48 52
Kommunale etater
Kraftselskaper
Banker
Namsmenn
Skifteretten
Sparebank 1 Bilplan
DnB Nor Finans
Hjelpemiddelsentralen
Politiet
Inkassoselskaper
Crifo 25 år